22x25 cm krótkie ucho
38x42 cm długie ucho
38x42 cm krótkie ucho